Werkwijze 3C Camper Custom Care

Op het moment dat de camper komt voor een schoonmaakactie of anders, indien afgesproken, wordt met de eigenaar de camper nagekeken op eventuele schade of plekjes. Dit gebeurt voor zowel de buitenkant van de camper als de binnenkant. Mogelijke schade en dergelijke worden nauwkeurig genoteerd, er worden foto's gemaakt (ongeveer 10 tot 15 foto's) en de kilometerstand wordt genoteerd.
Er wordt volgens een vast protocol gewerkt:
                    -controle van het interieur en
                    exterieur van de camper met de eigenaar;
                    -foto's van interieur en exterieur;
                    -checklist controlepunten exterieur;
                    -checklist controlepunten interieur.
Na goedkeuring van de eigenaar wordt de checklist door beide partijen ondertekend.
Als de camper wordt opgehaald wordt dezelfde procedure aangehouden.
Op deze manier kan er nooit onduidelijkheid ontstaan en wordt elke discussie vermeden. 
                  
                    

werkformulieren voor de camper behandelingen